Styrelsen

Ordförande

Björn Olofsson

bjornibricka@hotmail.com

Kassör
Agneta Nilsson

agn1a.nilsson@gmail.com

Sekreterare

Lena Zettersten

lenazettersten@gmail.comÖvriga ordinarie ledamöter

Ulf Colliander

Ingemar Hammar

Kristina Bäckström

Siv Ahlberg


Suppleant

Hanna Nyberg

Sigrid Olsson

Kristina Hammarström